gezocht: nieuwe penningmeester!

Door Rina Lakwijk

Op 19 april heeft de kerngroep met een aantal betrokken vrijwilligers een overleg gehad over de toekomst van de organisatie van REGENBOOG OLDAMBT.
De huidige kerngroep wil haar taken overdragen en wil dat in goed overleg met nieuwkomers doen.

Warme overdracht
Uitgangspunt is dat nieuwe mensen goed worden ingewerkt. We willen zorgen voor een ‘warme overdracht’. Dat houdt in dat in de komende maanden de taken opnieuw verdeeld worden en de
nieuwe kerngroepleden door ons begeleid worden om het stokje over te nemen.

Voor de taak van penningmeester zoeken we nog iemand om de bescheiden financiële administratie over te nemen. De gemeente wil nl. graag weten waar we de subsidie aan uitgegeven hebben. Bijhouden van inkomsten en uitgaven is je belangrijkste taak. Meld je aan en wij maken je graag wegwijs.

Kennismaking
In de komende Nieuwsbrieven zullen we jullie laten kennismaken met de mensen in de vrijwilligersgroep en de mensen die onze taken gaan overnemen.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in het penningmeesterschap? Of heb je niets met cijfers maar wil je wel wat anders doen voor Regenboog Oldambt? Meld je aan bij Rina Lakwijk.
rinalakwijk@ziggo.nl
Tel.: 064179191
0