Rolwisselingen

Door Rina Lakwijk

In de afgelopen periode hebben we gezocht naar mensen die de taken van Adriaan, Billy en mij wilden overnemen. Ik ben heel blij met de oplossing die er nu (voorlopig) gevonden is : Mart gaat het voorzitterschap combineren met het penningmeesterschap totdat er een nieuwe penningmeester gevonden is.
Mark is de secretaris geworden en ik ben nu algemeen bestuurslid die zich voorlopig ook bezig houdt met beleid en contacten met de gemeente.
De officiële zaken die hiermee samenhangen zoals het wijzigen van de namen bij de Kamer van Koophandel en de bank zijn intussen afgehandeld. Op de website moet ook het een en ander worden aangepast maar daar wordt nog aan gewerkt.

Continuïteit
Door de samenwerking in de afgelopen periode heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe samenstelling van de kerngroep ervoor zorgt dat de continuïteit van RegenboogOldambt gewaarborgd is. Dat vind ik erg belangrijk, want de energie die erin gestoken is om alle contacten op te bouwen en RegenboogOldambt een plek te geven in onze regio is voor alle LHBTI’ers heel waardevol.

De ‘surprise’ die we Billy en Adriaan hadden willen bezorgen als dank voor hun inzet vanaf het begin van het bestaan van eerst Roze 50 plus en nu Regenboog Oldambt werd een ‘surprise’ voor ons omdat ze veel eerder vertrokken naar Spanje dan verwacht. We hopen in september, als ze weer even terug zijn, een afscheidsborreltje met elkaar te drinken.

Nog steeds gezocht: nieuwe penningmeester! Gevonden!

Even voorstellen: Mart

Ik ben Mart Hanenburg en inmiddels alweer een klein jaar betrokken bij Regenboog Oldambt. Ik ben 48 jaar en woonachtig in Winschoten. Naast Regenboog Oldambt ben ik ook actief binnen het COC en geef voor het COC o.a. voorlichtingen op scholen om ook daar de acceptatie te vergroten en bij te dragen aan een veilig leef- en leerklimaat op scholen voor lhbtiq+ leerlingen.

Sinds enkele weken zijn de functies van Adriaan, Billy en Rina overgenomen door de nieuwe kerngroep (bestuur) waarbij ik de functie van voorzitter en tijdelijk penningmeester op mij genomen heb (voor de functie van penningmeester is nog een vacature dus)

Ik zet mij graag in voor Regenboog Oldambt en de acceptatie en zichtbaarheid van de lhbtiq+ community in het algemeen. Ik hoop dan ook op een fijne samenwerking om samen de community in Oldambt verder uit te breiden en zo tot leuke bijeenkomsten en zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van de lhbtiq+ community te komen. Daarnaast wil ik de samenwerking zoeken met andere regio’s om ook samen op te trekken en gezellige bijeenkomsten van de community te organiseren.

Even voorstellen: Mark

Ik ben Mark Voetel. Ik ben een ongeveer een jaar geleden voor het eerst binnengelopen bij een Regen- boogcafé en nu sinds een paar weken actief geworden in de kerngroep van Regenboog Oldambt. Officieel in de functie van secretaris. Ik ben van origine een echte Brabander, maar ik woon inmiddels al bijna 20 jaar in het noorden van het land. Eerst in Drenthe en sinds anderhalf jaar in de gemeente Oldambt.

Ik vind het belangrijk dat er in deze gemeente een regenboog-club is die de belangen van mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap behartigt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uit kunnen wisselen en elkaar ondersteunen. En dat moet na- tuurlijk wel georganiseerd en geregeld worden, dus daar zet ik me graag voor in!

 

 

Even voorstellen: Marja

Een poosje terug kreeg ik vanuit het bestuur van Regenboog Oldambt de vraag of ik wellicht wilde toetreden tot het bestuur. Ik heb een aantal vergaderingen meegedraaid en werd hartstikke enthousiast van de inzet van Mark en Mart onze secretaris respectievelijk voorzitter). Ik heb daarom besloten om tot het bestuur toe te treden. Mijn focus komt te liggen op de financiën, vrouwenactiviteiten en PR.

Mijn naam is Marja Grooters, 56 lentes jong en werk sinds 1996 in de wonderlijke wereld van het sociaal domein, de sociale dienst om precies te zijn. Ik ben woonachtig in Zwolle, maar ben met een grote regelmatigheid in Oldambt te vinden.

Daarnaast ben ik door de jaren heen actief geweest binnen verschillende clubs in de rol van bestuurslid (als penningmeester, secretaris en opperhoofd PR), vertrouwenspersoon, coördinator PR en commissievoorzitter. Ik hoop met mijn lidmaatschap van het bestuur van Regenboog Oldambt van toegevoegde waarde te kunnen zijn.