De Roze Loper

De “Roze Loper” is een gecertificeerd keurmerk dat aangeeft dat een zorg- of welzijnsinstelling LHBTI-vriendelijk is in haar zorgverlening en zorgbeleid. De Roze Loper stelt een instelling in staat om volgens een gestroomlijnd traject LHBTI-vriendelijkheid in de hele organisatie te introduceren en verankeren.
De Roze Loper is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Stichting Roze 50+ Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van COC Nederland, de belangenvereniging voor LHBTI en ANBO, belangenorganisatie voor senioren. Het doel van de Roze Loper is LHBTI-vriendelijkheid in zorg- en welzijnsinstellingen te bewerkstelligen en vergroten.

De interventie Roze Loper is gericht op sociale acceptatie van seksuele diversiteit, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (SOGIESC*) in zorg en welzijn.

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen en mensen met een intersekse conditie (LHBTI) voelen zich niet altijd veilig om open te zijn over zichzelf, over hun diversiteit. Hierdoor blijft hun identiteit onzichtbaar. Dit geldt in versterkte mate voor LHBTI-ouderen die zorgafhankelijk zijn en in een zorgsituatie zitten. Er is een reële kans dat deze “Regenboogouderen” in de loop van hun leven – wanneer zij wel open waren over zichzelf – werden geconfronteerd met vooroordelen, pesten of uitsluiting.

Het Roze Loper traject heeft oog voor de leefwereld en eventuele problematiek van Regenboogouderen en vergroot de kennis en bewustwording daarvan bij bestuurders, zorgverleners, cliëntenraden en medebewoners. Het bevordert een positieve houding en versterkt een veilig leefklimaat voor Regenboogouderen. Zij durven hierdoor beter uit te komen voor hun identiteit. Dat maakt hen zichtbaar. Er kan meer rekening gehouden worden met hun behoefte en het zorg- en activiteitenaanbod kan beter daarop worden afgestemd.

De integrale aanpak van de Roze Loper blijkt een belangrijke succesfactor.
Uit de procesevaluatie komt naar voren dat de hercertificeringsaudit en follow-up activiteiten belangrijk zijn om aandacht te houden voor het onderwerp.
Instellingen in de provincie Groningen die met de Roze Loper aan de slag willen kunnen contact opnemen met Marjet Bos van Regenboog Oldambt tel. 0597 421281 | 06 20716469 en mail: roze50plusoldambt@xs4all.nl

*SOGIESC is de Engelse afkorting voor sexual diversity, gender identity and expression and sex characteristics.