Aandacht voor LHBTI-ouderen in zorg en welzijn

Regenboogouderen – oudere homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mensen, transgender* en intersekse** personen (LHBTI) – zijn veelal onzichtbaar. Vroeger was er weinig openheid over een afwijkende seksuele voorkeur of genderidentiteit.
Ook vandaag de dag is er nog schaamte en angst onder deze ouderen. Zo is het niet ondenkbaar dat oudere LHBTI die zorgafhankelijk worden opnieuw “de kast in gaan”. Vaak uit angst om buitengesloten te worden. Negatieve opmerkingen over homoseksualiteit van medebewoners en zorgverleners in zorginstellingen maken deze angst goed voorstelbaar.

Zoals iedereen hebben ook Regenboogouderen behoefte aan zorg, ondersteuning en begeleiding in een veilige sfeer. “Veilig” betekent dat zij zichzelf kunnen zijn.
Belangrijk hierbij is aandacht voor hun persoonlijke levensgeschiedenis en respect voor hun eigen leefstijl en identiteit.

Vanuit Regenboog Oldambt informeren ambassadeurs van Roze 50+ Nederland instellingen voor zorg en welzijn over wat zij zouden kunnen doen om de zorg en dienstverlening aan Regenboogouderen te verbeteren. Eén van de mogelijkheden hiervoor is het verwerven van het certificaat “De Roze Loper”.
Wij willen graag met directies, zorgverleners en welzijnswerkers in gesprek over de mogelijkheid om beleid en zorg- en dienstverlening “LHBTI-inclusief” te maken.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Marjet Bos tel. 06 20716469 | 0597 421281 of roze50plusoldambt@xs4all.nl.

Voor publicaties over de problematiek van oudere lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen, kijk bij “Movisie” in de Downloads in ons Archief.

* ‘Transgender’ is een brede parapluterm, waarmee een heel scala aan variaties in gendergevoelens en -gedrag kan worden aangeduid. De gemene deler is steeds: een mismatch tussen het geslacht dat bij de geboorte werd toegekend en de eigen beleving of gewenste uiting van geslacht. Die beleving noemen we ook wel genderidentiteit, die uiting genderexpressie. In Nederland zijn er 90.000 tot 390.000 transgender personen (afhankelijk van de definitie).
TNN Transgender Netwerk Nederland 

** ‘Intersekse’ verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw zoals de maatschappij die hanteert. In Nederland zijn naar schatting 190.000 mensen intersekse (iets meer dan 1% van de bevolking).
NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit