Over ons

Regenboog Oldambt – voorheen Roze 50plus Oldambt – ging van start op 31 maart 2016 met onze “Aal Goud?!” ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50-plussers. Sindsdien zetten wij ons in voor de verbetering van de positie van LHBTI-ers en in het bijzonder LHBTI 50-plussers in het Oldambt e.o.
Wij verstaan onder LHBTI-ers alle mensen, die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) beschouwen. Regenboog Oldambt wil bijdragen aan een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.
Wij werken nauw samen met de Roze 50+ Nederland, een samenwerkingsverband tussen COC en ANBO. Binnen Regenboog Oldambt besteden vier ambassadeurs van Roze 50+ Nederland speciale aandacht aan het welzijn van LHBTI 50-plussers.

De kerngroep

De kerngroep oftewel “het bestuur” van Regenboog Oldambt bestaat uit de coördinatoren van onze hoofdaandachtsgebieden en onze penningmeester: Rina Lakwijk (coördinator Beleid en 1e contactpersoon), Adriaan Prinse (coördinator Activiteiten en 2e contactpersoon), Marjet Bos (coördinator Zorg en vertrouwenspersoon) en Bill Jennings (penningmeester).

Rina Lakwijk

Adriaan Prinse

Marjet Bos

Bill Jennings

De vrijwilligers

Ons huidige team van actieve vrijwilligers bestaat uit: Ineke Konijn (gastlessen en eindredactie Nieuwsbrief), Carla Vermeulen (interviews Nieuwsbrief), Anton van der Salm (foto’s), Rolf Veenstra (ondersteuning Beleid), Aart de Goojer (beheerder WhatsApp groep), Betzie Kodde en Trudy de Weerd (gastvrouwen Regenboogcafé) en Margreet Beekman en Geert Hommes (gastvrouw en gastheer “Aal Goud” ontmoetingen), Bianca (beheerder Chatgroep), Mart Hanenburg (vrijwilliger) en Pieter Ratering (websitebeheerder).

Ineke Konijn
Carla Vermeulen
Anton van der Salm
Rolf Veenstra
Aart de Goojer
Betzie Kodde
Margreet Beekman
Geert Hommes
Martin Hanenburg
Pieter Ratering

Wat doen wij?

Samen bieden wij de LHBTI+ gemeenschap in Oldambt de mogelijkheid:
• om elkaar te leren kennen en te ontmoeten in een sociaal veilige omgeving;
• om met een gevoelsgenoot vertrouwelijk te praten of iets te ondernemen;
• om gezamenlijk activiteiten te organiseren of daaraan deel te nemen.

Regenboog Oldambt wil meewerken aan:
• de bewustwording in de samenleving dat het niet voor iedere LHBTI-er vanzelfsprekend is om zichzelf te zijn uit angst buiten gesloten of gediscrimineerd te worden;
• dat er binnen zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, kerken, ouderen- en sportorganisaties uitgesproken aandacht is voor LHBTI-ers en voor de moeite die zij kunnen ervaren om binnen deze instellingen en organisaties zichzelf te kunnen zijn;
• het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI-ers in de Oldambtster samenleving en bijdragen aan hun weerbaarheid;
• de totstandkoming van gemeentelijk LHBTI-beleid in het Oldambt.

Onze Roze 50+ ambassadeurs adviseren zorg- en welzijnsinstellingen over de Roze Zorg en de invoering van het Roze Lopercertificaat.

Meedenkers en meedoeners

Alle activiteiten van Regenboog Oldambt worden geregeld en uitgevoerd door zeer betrokken vrijwilligers. Om onze doelstelling te verwezenlijken zijn meer enthousiaste mensen, die het leuk vinden om plannen te maken en activiteiten te organiseren, van harte welkom.

Lees meer voor informatie over wat jij kunt doen om een bijdrage te leveren aan onze toekomst, of bel met Adriaan Prinse op 06 17830694 of Rina Lakwijk op 06 41791910 of mail ons op regenboogoldambt@gmail.com.