Over ons

Regenboog Oldambt – voorheen Roze 50plus Oldambt – ging van start op 31 maart 2016 met onze “Aal Goud?!” ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50-plussers. Sindsdien zetten wij ons in voor de verbetering van de positie van LHBTI-ers in het Oldambt e.o.
Wij verstaan onder LHBTI-ers alle mensen, die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) beschouwen. Regenboog Oldambt wil bijdragen aan een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.
Wij werken nauw samen met de Roze 50+ Nederland, een samenwerkingsverband tussen COC en ANBO. Binnen Regenboog Oldambt besteden vier ambassadeurs van Roze 50+ Nederland speciale aandacht aan het welzijn van LHBTI 50-plussers.

Het bestuur

Het Bestuur bestaat uit Mark Voetel (voorzitter) en Marja Grooters (penningmeester). de Functie van secretaris is vacant en wordt wargenomen door Mark. Gezamenlijk houden zij zich bezig met de algemene zaken en hebben alle ook hun specialisme.

Mark Voetel

Marja Grooters

De vrijwilligers

Ons huidige team van actieve vrijwilligers bestaat uit: Ineke Konijn (gastlessen), Carla Vermeulen (interviews Nieuwsbrief), Paul de Jagher(foto’s), Rolf Veenstra (ondersteuning Beleid), Aart de Goojer (beheerder WhatsApp groep), Betzie Kodde en Geert Hommes (gastvrouw en  gastheer Regenboogcafé) Paul de Jagher (websitebeheerder).

Marjet Bos
Ineke Konijn
Carla Vermeulen
Rolf Veenstra
Aart de Goojer
Betzie Kodde
Margreet Beekman
Geert Hommes
Pieter Ratering
Anton van der Salm

Wat doen wij?

Samen bieden wij de LHBTI+ gemeenschap in Oldambt de mogelijkheid:
• om elkaar te leren kennen en te ontmoeten in een sociaal veilige omgeving;
• om met een gevoelsgenoot vertrouwelijk te praten of iets te ondernemen;
• om gezamenlijk activiteiten te organiseren of daaraan deel te nemen.

Regenboog Oldambt wil meewerken aan:
• de bewustwording in de samenleving dat het niet voor iedere LHBTI-er vanzelfsprekend is om zichzelf te zijn uit angst buiten gesloten of gediscrimineerd te worden;
• dat er binnen zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, kerken, ouderen- en sportorganisaties uitgesproken aandacht is voor LHBTI-ers en voor de moeite die zij kunnen ervaren om binnen deze instellingen en organisaties zichzelf te kunnen zijn;
• het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI-ers in de Oldambtster samenleving en bijdragen aan hun weerbaarheid;
• de totstandkoming van gemeentelijk LHBTI-beleid in het Oldambt.

Onze Roze 50+ ambassadeurs adviseren zorg- en welzijnsinstellingen over de Roze Zorg en de invoering van het Roze Lopercertificaat.

Meedenkers en meedoeners

Alle activiteiten van Regenboog Oldambt worden geregeld en uitgevoerd door zeer betrokken vrijwilligers. Om onze doelstelling te verwezenlijken zijn meer enthousiaste mensen, die het leuk vinden om plannen te maken en activiteiten te organiseren, van harte welkom.

Voor informatie over wat jij kunt doen om een bijdrage te leveren aan onze toekomst,  bel met Mark Voetel op 06 19864134 of mail ons op regenboogoldambt@gmail.com.

We zijn opnieuw een vrijwilligersteam aan het opzetten zijn wat zich richt op LHBTI-ers van alle leeftijden.