Symposium “Coming out voor jong en oud!”

Het Symposium “Coming out voor jong en oud!” vond plaats op Internationale Coming Outdag in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten op 11 oktober 2016. Het werd georganiseerd door Roze 50plus Oldambt i.s.m. de gemeente Oldambt. Wijlen burgemeester Pieter Smit opende het symposium. Middagvoorzitter was Marjet Bos.

De doelstelling van dit symposium was het stimuleren van LHBT-aandacht, -acceptatie en -beleid. Meer dan 350 uitnodigingen werden verstuurd naar scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, kerken, politie, brandweer, jongeren-, ouderen-, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen. Men kon zich informeren, meedenken en praten over de mogelijkheid en wenselijkheid van LHBT-aandacht in alle geledingen van de eigen organisatie. Tevens was dit symposium voor de gemeente Oldambt het startsein om LHBT beleid te gaan formuleren en uit te voeren.

Het was een afwisselend programma met ruim gelegenheid om in de pauze langs de informatietafels te gaan en na afloop gezellig na te praten. Klik hier om het uitgebreide Verslag van het Symposium te lezen.