Regenboognota gemeente Oldambt 2021-2025

In de nieuwe regenboog-beleidsnota wil de gemeente naast de aandacht voor de LHBTI ouderen, in de komende jaren meer aandacht geven aan de jongeren in de school situatie. Door de contacten die jongerenwerker Kimberley Bond heeft met scholen is het afgelopen jaar een informele groep jongeren ontstaan die een keer per maand samen komt. Elkaar op die manier steunen en ontmoeten.

Nieuwe beleidsambtenaar
De gemeente heeft een nieuwe beleidsambtenaar aangesteld die zich bezig gaat houden met de toegankelijkheid van alle jongeren voor de sport. Niet alleen het ontbreken van financiële middelen kan een belemmering zijn om niet te gaan sporten maar ook de sfeer van uitsluiting ten opzichte van de LHBTI sporter kan zorgen dat iemand zich niet geaccepteerd voelt. Vanuit Regenboog Oldambt zal Rolf Veenstra daaraan deelnemen.

Uitvoeringsplan
Het vervolg op de beleidsnota is dat we in overleg met de gemeente een uitvoeringsplan opzetten en een communicatieplan. We blijven dus op dat gebied betrokken!

Op 28 februari wordt in de raadsvergadering de nieuwe beleidsnota vastgesteld.

Hier kunt u de Beleidsnota van de Gemeente downloaden.