LHBTI-beleid in provincie Groningen

De Provinciale Staten van de provincie Groningen heeft op 26 september 2016 in ruime meerderheid uitgesproken zich actief te willen inzetten voor de sociale acceptatie en veiligheid van haar LHBTI-inwoners.

Een jaartje later – 11 mei 2017 – heeft de provincie zichzelf uitgeroepen tot Regenboogprovincie.
Daarmee verklaarde de provincie niet alleen op 11 oktober de regenboogvlag te willen hijsen maar ook een belangrijke rol te willen spelen bij het ondersteunen van gemeenten in hun LHBTI-beleid.

In de daaropvolgende twee jaren heeft de provincie in de maand oktober een symposium gehouden. Deze symposia werden mede georganiseerd door COC Groningen en Drenthe, Meldpunt Discriminatie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

In 2018 tekenden alle 20 gemeenten van de provincie Groningen in het Provinciehuis een convenant – het Regenboogconvenant – om zo een impuls te geven aan beleid ter bevordering van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI-ers in de provincie Groningen én in hun eigen gemeenten.

In november 2020 werd door de Provinciale Staten van Groningen de Roze kast-motie van Statenlid Ankie Voerman (Partij van de Dieren) aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen om in samenwerking met Biblionet alle Groninger bibliotheken aan te moedigen een “Roze Kast” in hun bibliotheek te plaatsen. Dit is een kast met boeken, tijdschriften, films, folders over de LHBTI-thematiek. Zodoende wordt bijgedragen aan informatieverstrekking en zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap.

Hier vind je informatie over de stand van zaken en voortgang van Regenboogbeleid in de verschillende provincies.

In de provincie Groningen voeren nog weinig gemeenten een actief Regenboog – oftewel LHBTI – beleid.
De stad Groningen werd in 2008 erkend als Regenboogstad en was veruit de eerste Groningse gemeente die daarmee een begin maakte. De gemeente Oldambt volgde in 2017. Eind 2019 ging de gemeenteraad van Westerwolde akkoord met hun LHBTI-beleidsstartnotitie “Kleurrijk Westerwolde”. In de gemeente Het Hogeland zijn gesprekken gaande.