LHBTI-beleid in Nederland

Voor informatie over gemeentelijk LHBTI – oftewel Regenboogbeleid – in heel Nederland verwijzen wij naar de “Regenbooggids voor gemeenten”.

Deze publicatie van Movisie brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers. Gemeenten kunnen deze gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden.

10 jaar lokaal LHBTI-beleid heeft een aantal hoogtepunten gebracht. Naast het Regenboogstedenprogramma, is de diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder geworden. Gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals weten nu dat het niet gaat om een homogene LHBTI-groep.
Waar beleid en hulpverlening voorheen gericht waren op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen alleen, is er nu ook aandacht voor andere groepen zoals biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Daarnaast spelen religieuze en culturele achtergrond meer een rol, zo ook leeftijd.

Sinds de vernieuwde WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI’s kwetsbaar kan zijn. Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s.

Hier is de “Regenbooggids voor gemeenten” te downloaden.