Oldambt: van papier naar praktijk

Het gemeentelijk beleidsplan is in nauw overleg met Regenboog Oldambt tot stand gekomen. Onze eigen doelstellingen zijn zodoende voor een belangrijk deel in het beleidsplan van de gemeente terug te vinden.
Als Roze 50plus Oldambt hebben wij tot en met 2020 veel activiteiten georganiseerd en initiatieven genomen om onze doelstellingen te bereiken. Deels hebben wij deze initiatieven zelfstandig genomen en uitgevoerd. Deels was er steun vanuit de gemeente (hetzij materieel, hetzij immaterieel) en werd de activiteit uitgevoerd in het verlengde van de gemeentelijke LHBT-beleidsnota.

De speerpunten van beleid van Regenboog Oldambt vallen grotendeels samen met de speerpunten van Roze 50+ Nederland. Onze vier ambassadeurs van Roze 50+Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze speerpunten, die wij als Regenboog Oldambt als volgt formuleren:

* Ontmoeting en empowerment van LHBTI en in het bijzonder van LHBTI 50-plussers (Adriaan Prinse)
* Zichtbaarheid van LHBTI, gemeenschapsvorming en het vergroten van maatschappelijke acceptatie (Rina Lakwijk, Adriaan Prinse, Marjet Bos en Ineke Konijn)
* Belangenbehartiging, waaronder expliciet die van Regenboogouderen (Rina Lakwijk)
* Bevorderen van LHBTI-vriendelijkheid in zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en het relevante beroepsonderwijs (Marjet Bos en Ineke Konijn)

Van papier naar de praktijk in het Oldambt!
Wij organiseerden vanaf maart 2016 de volgende activiteiten:
* Maandelijkse ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50-plussers in De Boschpoort in Winschoten
* Symposium “Coming out voor jong en oud” in de Klinker in Winschoten
* Communicatie via eigen website, Facebook, Instagram en onze Nieuwsbrief
* Jaarlijks op 11 oktober hijsen van de Regenboogvlag bij het gemeentehuis in Winschoten
* Regenboogzebrapad bij de Rozentuin aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten
* Koffie drinken met ouderen in verzorgingshuizen
* Jaarlijkse filmavond in De Klinker in Winschoten
* Jaarlijkse feestavond
* Meewerken aan de organisatie van de jaarlijkse Regenboogvieringen
* Thematafels in de bibliotheken van Winschoten, Finsterwolde en Oostwold/Midwolda
* Nominatie Vrijwilligersorganisatie van het jaar
* Deelname aan de jaarlijkse kranslegging tijdens de officiële dodenherdenking op 4 mei in Winschoten
* Bordje bij het Regenboogzebrapad
* Organisatie van de jaarlijkse BBQ
* Deelname aan speciale themabijeenkomsten in de Raadszaal van het gemeentehuis op 11 oktober
* Informatiestand bij provinciale bijeenkomsten, op ouderenbeurzen en bij de Run van Winschoten
* Organisatie van het maandelijks LHBTI-zondagmiddagcafé in de HarbourClub Winschoten
* Geven van gastlessen op zorgopleidingen van Het Noorderpoort in Winschoten
* Uitvoeringen van het liedjes- en verhalenprogramma “Aal goud… Elk en ain zichzulf?! in verzorgingshuizen

Veel van onze zichtbaarheidsactiviteiten vallen in de Regenboogweek rond 11 oktober, de Internationale Coming Out Dag. Daarnaast laten we ons door het jaar heen zien bij andere niet per se LHBTI gerichte activiteiten.