LHBTI-beleid in gemeente Oldambt

In de raadsvergadering van de gemeente Oldambt is op 27 juni 2016 een motie van de PVDA aangenomen waarin staat dat er een beleidsnota zal worden opgesteld ten bate van de emancipatie van de LHBTI-inwoners van de gemeente Oldambt.
De nota met als titel: “LHBT-nota gemeente Oldambt 2017-2020” en de ondertitel “Nota ter bevordering van de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de gemeente Oldambt” werd – na geregeld overleg met ons als vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap in het Oldambt – op 29 mei 2017 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De beleidsvoorstellen werden beschreven aan de hand van drie speerpunten:
1. Zichtbaarheid
2. Samen sterk
3. Aandacht voor LHBTI door lokale organisaties

De evaluatie van het meerjaren LHBT-beleid is eind 2020 gestart. Namens Regenboog Oldambt voeren Rina Lakwijk en Rolf Veenstra dit overleg. De verwachting is dat de nieuwe beleidsnota in de loop van 2021 kan worden behandeld in de gemeenteraad.

Hier kunt u de Beleidsnota van de Gemeente downloaden.
Hier vindt u een verslag van de behandeling van de beleidsnota in de Inspraak Comissie SWI.

Nadat de nota door de gemeenteraad was aangenomen hebben wij de aanwezigen op roze koeken getrakteerd. Zo is de traditie ontstaan om bij bijzondere gelegenheden op roze lekkernijen te trakteren.

In de vervolgnota willen we inzetten op zaken die nu nog niet van de grond gekomen zijn. Uitbreiding van de klankbordgroep vinden we belangrijk om zo te bereiken dat het LHBTI-beleid breed gedragen wordt en als aandachtspunt van beleid in een veelheid van maatschappelijke organisaties wordt geïntegreerd.

De bibliotheken besteedden de afgelopen jaren in de Regenboogweek met een speciale tafel met boeken, folder- en informatiemateriaal aandacht aan het LHBTI-thema.
Wij bepleiten het plaatsen van een permanente “Regenboogkast” met informatiemateriaal en LHBTI-literatuur in alle bibliotheken in de gemeente Oldambt in de loop van 2021. Hiervoor zou de gemeente het Roze Kast-initiatief van de provincie Groningen kunnen overnemen in haar beleidsnota.

De gemeente Oldambt behoort – mede dankzij onze inspanningen – tot de eerste kleinere gemeenten die het belang van LHBTI- beleid onderkennen. Zie wat dit aangaat pag. 8 in de dec. 2017 verschenen Regenbooggids voor gemeenten.