Regenboogvieringen

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente Oldambt werd – door de daartoe opgerichte “LHBT-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Oldambt” – in de Regenboogweek van 2017 een Regenboogviering georganiseerd. Deze vond plaats in de Marktpleinkerk in Winschoten.

Het thema was “Opdat iedereen in vrijheid lief kan hebben” en verwijst naar de wens dat ieder mens ongeacht haar of zijn seksuele voorkeur, geslachtsidentiteit, huidskleur of wat dan ook zelf moet kunnen bepalen met wie hij of zij het leven en de liefde wil delen. Met behulp van verschillende kunstuitingen, betekenisvolle teksten en liederen werden verbindingen gemaakt met de situatie en acceptatie van LHBT-ers en het LHBT-zijn. Het verbindende begrip hierbij was steeds “liefde”. Burgemeester Pieter Smit sprak een openingswoord uit. Lees hier een verslag van deze eerste Regenboogviering.

Het jaar daarop organiseerde de werkgroep een Regenboogviering met als thema “Opdat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn” en m.m.v. “New Life Groningen Choir” en de stadsdichter van de gemeente Oldambt in ‘De Ontmoeting’ in Scheemda.

In 2019 werd het werkgebied uitgebreid en Westerwolde toegevoegd aan de naam van de werkgroep. De Regenboogviering die op 13 oktober 2019 onder het motto “Ken je mij?” in het Witte Kerkje in Vriescheloo plaatsvond had een meer religieus karakter dan de vieringen in de jaren daarvoor. Aandacht werd besteed aan de behoefte aan acceptatie en waardering van diversiteit in kerk en samenleving.

Na afloop werd gezamenlijk gegeten.