Doelstelling

Roze 50plus Oldambt wil bijdragen aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

Roze 50plus Oldambt wil een bijdrage leveren aan het welzijn van met name LHBTI 50-plussers door het bieden van ontmoetingsmogelijkheden, vertrouwelijke gesprekken en het organiseren van gezamenlijke activiteiten alsmede door zich in te zetten voor de bewustwording en ondersteuning van de omgeving van LHBTI 50-plussers in onder meer zorg- en welzijnsinstellingen.

Wij verstaan onder LHBTI 50-plussers alle mensen van 50 jaar en ouder die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) beschouwen.

Roze 50plus Oldambt is onderdeel van het landelijk Netwerk Roze 50+, een samenwerkingsverband tussen COC en ANBO.

Wie zijn wij?

Wij willen ons inzetten voor de verbetering van de situatie van oudere en ouder wordende lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen in het Oldambt e.o.

Wij bieden LHBTI 50-plussers de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te ontmoeten in een sociaal veilige omgeving.

Wij bieden LHBTI 50-plussers de mogelijkheid om met een gevoelsgenoot bij hen thuis te praten en/of iets te ondernemen.

Wij bieden LHBTI 50-plussers mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten te organiseren en/of daaraan deel te nemen.

Wij willen eraan meewerken dat opleidingen in zorg en welzijn aandacht besteden aan de situatie van oudere LHBTI’s.

Wij willen meewerken aan aandacht voor diversiteit in de zorgverlening.

Wij adviseren zorg- en welzijnsinstellingen over de invoering van het Roze Lopercertificaat.

Wij willen eraan meewerken dat er binnen zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, kerken, ouderen- en sportorganisaties etc. uitgesproken aandacht is voor oudere LHBTI’s en voor de moeite die zij kunnen ervaren om binnen deze instellingen en organisaties zichzelf te kunnen zijn.

Wij willen meewerken aan de totstandkoming van gemeentelijk LHBTI-beleid.

Wij willen meewerken aan de bewustwording in de samenleving dat het niet voor iedere LHBT vanzelfsprekend is om zichzelf te zijn uit angst buiten gesloten of gediscrimineerd te worden.

Wij willen meewerken aan het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de Oldambtster samenleving en bijdragen aan hun weerbaarheid.

Wij zijn Roze 50+ ambassadeurs van Roze 50+ Nederland. Wij zijn van Roze 50plus Oldambt.

Roze 50plus Oldambt werd opgericht met de opening van de eerste “Aal goud?!” ontmoetingsmiddag voor LHBTI 50-plussers op 31 maart 2016.

Marjet Bos