Regenboognota gemeente Oldambt 2021-2025

Regenboognota gemeente Oldambt 2021-2025

In de nieuwe regenboog-beleidsnota wil de gemeente naast de aandacht voor de LHBTI ouderen, in de komende jaren meer aandacht geven aan de jongeren in de school situatie. Door de contacten die jongerenwerker Kimberley Bond heeft met scholen is het afgelopen jaar een...
LHBTI-beleid in gemeente Oldambt

LHBTI-beleid in gemeente Oldambt

In de raadsvergadering van de gemeente Oldambt is op 27 juni 2016 een motie van de PVDA aangenomen waarin staat dat er een beleidsnota zal worden opgesteld ten bate van de emancipatie van de LHBTI-inwoners van de gemeente Oldambt. De nota met als titel: “LHBT-nota...
Oldambt: van papier naar praktijk

Oldambt: van papier naar praktijk

Het gemeentelijk beleidsplan is in nauw overleg met Regenboog Oldambt tot stand gekomen. Onze eigen doelstellingen zijn zodoende voor een belangrijk deel in het beleidsplan van de gemeente terug te vinden. Als Roze 50plus Oldambt hebben wij tot en met 2020 veel...
LHBTI-beleid in provincie Groningen

LHBTI-beleid in provincie Groningen

De Provinciale Staten van de provincie Groningen heeft op 26 september 2016 in ruime meerderheid uitgesproken zich actief te willen inzetten voor de sociale acceptatie en veiligheid van haar LHBTI-inwoners. Een jaartje later – 11 mei 2017 – heeft de...
LHBTI-beleid in Nederland

LHBTI-beleid in Nederland

Voor informatie over gemeentelijk LHBTI – oftewel Regenboogbeleid – in heel Nederland verwijzen wij naar de “Regenbooggids voor gemeenten”. Deze publicatie van Movisie brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de...
Symposium “Coming out voor jong en oud!”

Symposium “Coming out voor jong en oud!”

Het Symposium “Coming out voor jong en oud!” vond plaats op Internationale Coming Outdag in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten op 11 oktober 2016. Het werd georganiseerd door Roze 50plus Oldambt i.s.m. de gemeente Oldambt. Wijlen burgemeester Pieter Smit opende het...